Danh sách trường được chứng nhận và hạn chế thị thực năm 2022

Trần Trang 27/02/2022 667

Nếu bạn muốn đi du học Hàn Quốc, thì hãy xem danh sách trường được chứng nhận và hạn chế thị thực năm 2022. Điều này sẽ giúp bạn có thể hạn chế được trình trạng visa khó xin, trượt và không bị ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi du học Hàn Quốc.

VRE chia sẻ danh sách trường được chứng nhận và hạn chế thị thực năm 2022 nagy dưới đây. Nếu bạn muốn đi du học Hàn Quốc năm 2022 thì hãy xem ngay thông tin danh sách dưới đây nhé!

Danh sách các trường đại học được chứng nhận cấp bằng năm 2022

 • 111 Trường đại được chứng nhận năm 2022

111 Trường đại được chứng nhận năm 2022

111 Trường đại được chứng nhận năm 2022

111 Trường đại được chứng nhận năm 2022

111 Trường đại được chứng nhận năm 2022

 1. Đại học Gachon
 2. Đại học công giáo
 3. Đại học Gangneung-Wonju
 4. Đại học Kangwon
 5. Đại học Konkuk
 6. Đại học Konyang
 7. Đại học Kyonggi
 8. Đại học Kyungnam
 9. Đại học Quốc gia Kyungpook
 10. Đại học Kyungsung
 11. Đại học Kyunghee
 12. Đại học Keimyung
 13. Đại học Hàn Quốc
 14. Đại học Hàn Quốc (Sejong)
 15. Đại học Gongju (Viện công nghệ Cheonan)
 16. Đại học Kwangwoon
 17. Viện khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST)
 18. Đại học Gwangju
 19. Đại học nữ Gwangju
 20. Đại học quốc giá Hanbat
 21. Đại học Kookmin
 22. Đại học Kunsan
 23. Đại học Gimcheon
 24. Đại học Nazareth
 25. Đại học Namseoul
 26. Đại học Dankook
 27. Đại học Công giáo Daegu
 28. Đại học Daegu
 29. Đại học Daegu Haany
 30. Đại học Daejeon
 31. Đại học nữ Duksung
 32. Đại học Dongguk
 33. Đại học Dongmyeong
 34. Đại học Dongseo
 35. Đại học Dongshin
 36. Đại học Dong-A
 37. Đại học Myongji
 38. Đại học Mokwon
 39. Đại học Pai Chai
 40. Đại học Baekseok
 41. Đại học quốc gia Pukyong
 42. Đại học quốc gia Pusan
 43. Đại học ngoại ngữ Busan
 44. Đại học Sahmyook
 45. Đại học Sogang
 46. Đại học Seokyeong
 47. Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Seoul
 48. Đại học quốc gia Seoul
 49. Đại học quốc gia Seoul
 50. Đại học thần học Seoul
 51. Đại học nữ Seoul
 52. Đại học Sunmoon
 53. Đại học Sungkyunkwan
 54. Đại học nữ Sungshin
 55. Đại học Semyung
 56. Đại học Sejong
 57. Đại học Sehan
 58. Đại học nữ Sookmyung
 59. Đại học Suncheon
 60. Đại học Soonchunhyang
 61. Đại học Soongsil
 62. Đại học Shilla
 63. Đại học Shinhan
 64. Đại học Asin
 65. Đại học Ajou
 66. Đại học Andong
 67. Đại học Anyang
 68. Đại học Yonsei (tương lai)
 69. Đại học Yeungnam
 70. Đại học Youngsan
 71. Đại học Woosong
 72. Viện khoa học và Công nghệ Ulsan (UNIST)
 73. Đại học Ewha Womans
 74. Đại học Inje
 75. Đại học Incheon
 76. Đại học Inha
 77. Đại học quốc gia Chonnam
 78. Đại học quốc gia Chonbuk
 79. Đại học quốc gia Jeju
 80. Đại học Chosun
 81. Đại học Jungbu
 82. Đại học Chung-Ang
 83. Đại học Changwon
 84. Đại học Cheongju
 85. Đại học Chodang
 86. Đại học nghệ thuật Chugye
 87. Đại học quốc gia Chungnam
 88. Đại học quốc gia Chungbuk
 89. Đại học Khoa học & Công nghệ Pohang
 90. Đại học Hankyung
 91. Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)
 92. Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia Hàn Quốc
 93. Đại học sư phạm Quốc gia Hàn Quốc
 94. Đại học bách khoa Hàn Quốc
 95. Đại học nước ngoài Hankuk
 96. Đại học hàng không vũ trụ Hàn Quốc
 97. Đại học hàng hải Hàn Quốc
 98. Đại học Hannam
 99. Đại học Hallym
 100. Đại học Hanseo
 101. Đại học Hansung
 102. Đại học Hansae
 103. Đại học Hanyang
 104. Đại học Hanyang (ERICA)
 105. Đại học Honam
 106. Đại học Hoseo
 107. Đại học Howon
 108. Đại học Hongik

8 trường hệ cao đẳng được chứng nhận

8 trường hệ cao đẳng

8 trường hệ cao đẳng được chứng nhận năm 2022

 1. Đại học Khoa học và Công nghệ Daejeon
 2. Đại học hình ảnh Hàn Quốc
 3. Đại học Gyeongbok
 4. Cao đẳng kỹ thuật Inha
 5. Đại học Geoje
 6. Đại học khoa học và công nghệ Gyeonggi
 7. Cao đẳng Youngjin Junior
 8. Đại học Y tế Wonkwang

12 trường hệ cao học được chứng nhận

12 trường hệ cao đẳng được chứng nhận năm 2022

12 trường hệ cao đẳng được chứng nhận năm 2022

 1. Cao học Văn hóa Dongbang
 2. Viện Cao học Quốc tế Anh Ngữ (IGSE)
 3. Trường Quản Lý và Chính Sách Công KDI Hàn Quốc
 4. Trường Năng Lượng Hạt Nhân Quốc tế KEPCO
 5. Cao học Khoa học và Chính sách Ung thư NCC GCSP
 6. Đại học Onseok Hàn Quốc
 7. Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul
 8. Cao học SunHak Universal Peace
 9. Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Hàn Quốc Cấp Trung Ương
 10. Trường đại học Luật và Kinh doanh Quốc tế TLBU
 11. Cao học Torch Trinity
 12. Đại học Khoa Học & Công Nghệ (UST)

Trường đào tạo ngôn ngữ được chứng nhận năm 2022

92 trường hệ đại học đào tạo ngôn ngữ được chứng nhận

92 trường hệ đại học đào tạo ngôn ngữ

 1. Đại học Gachon
 2. Đại học Công giáo
 3. Đại học Gangneung-Wonju
 4. Đại học Quốc gia Kangwon
 5. Đại học Konkuk
 6. Đại học Konyang
 7. Đại học Kyonggi
 8. Đại học Kyonggi
 9. Đại học Kyungnam
 10. Đại học quốc gia Kyungpook
 11. Đại học Kyunghee
 12. Đại học Keimyung
 13. Đại học Hàn Quốc
 14. Đại học Hàn Quốc (Sejong)
 15. Kwangwoon Đại học
 16. Đại học Gwangju
 17. Đại học nữ Gwangju
 18. Đại học quốc gia Hanbat
 19. Đại học Kookmin
 20. Đại học Kunsan
 21. Đại học Nazarene
 22. Đại học Namseoul
 23. Đại học Dankook
 24. Đại học Công Giáo Daegu
 25. Đại học Daegu
 26. Đại học Daegu Haany
 27. Đại học Daejeon
 28. Đại học nữ Duksung
 29. Đại học Dongseo
 30. Đại học Dong-A
 31. Đại học Myongji (Seoul, cơ sở Yongin)
 32. Đại học Mokwon
 33. Đại học Pai Chai
 34. Đại học Quốc gia Pukyong
 35. Đại học ngoại ngữ Pusan
 36. Đại học quốc gia Pusan
 37. Đại học Sogang
 38. Đại học Seokyeong
 39. Đại học quốc gia khoa học và Công nghệ Seoul
 40. Đại học quốc gia Seoul
 41. Đại học thần học Seoul
 42. Đại học Nữ sinh Seoul
 43. Đại học Sunmoon
 44. Đại học Sungkyunkwan
 45. Đại học Nữ Sungshin
 46. Đại học Semyung
 47. Đại học Sejong
 48. Đại học Sehan
 49. Đại học Nữ sinh Sookmyung
 50. Đại học Sunchon
 51. Đại học Soonchunhyang
 52. Đại học Soongsil
 53. Đại học Shilla
 54. Đại học Shinhan
 55. Đại học Asin
 56. Đại học Ajou
 57. Đại học Yonsei
 58. Đại học YonSei (tương lai)
 59. Đại học Yeungnam
 60. Đại học Youngsan
 61. Đại học Woosong
 62. Viện khoa học và công nghệ Ulsan (UNIST)
 63. Đại học Ewha Womans
 64. Đại học Inje, Inha Đại học
 65. Đại học Quốc gia Chonnam
 66. Đại học Quốc gia Chonbuk
 67. Đại học quốc gia Jeju
 68. Đại học Jungbu
 69. Đại học Chung-Ang
 70. Đại học Changwon
 71. Đại học Cheongju
 72. Đại học quốc gia Chungnam
 73. Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang
 74. Đại học Hankyong
 75. Đại học giao thông vận tải Hàn Quốc
 76. Đại học Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc
 77. Đại học Bách khoa Hàn Quốc
 78. Đại học Ngoại ngữ Hankuk
 79. Đại học Hàng hải Hàn Quốc
 80. Đại học Hannam
 81. Đại học Hanseo
 82. Đại học Hansung
 83. Đại học Hansei
 84. Đại học Hanyang
 85. Đại học Hanyang (ERICA)
 86. Đại học Honam
 87. Đại học Hoseo
 88. Đại học Howon
 89. Đại học Hongik
 90. Đại học Quốc gia Chungbuk

4 trường hệ cao đẳng đào tạo ngôn ngữ được chứng nhận

4 trường hệ cao đẳng đào tạo ngôn ngữ

4 trường hệ cao đẳng đào tạo ngôn ngữ

 1. Đại học Khoa học và Công Nghệ Daejeon
 2. Đại học Gyeongbok
 3. Cao đẳng Kỹ thuật Inha
 4. Đại học Khoa học và Công nghệ Gyeonggi

10 trường hệ cao học đào tạo ngôn ngữ được chứng nhận

 1. Trường đại học Khoa học và Công nghệ
 2. Trung tâm Ung thư Quốc gia Trường Cao học Ung thư Quốc tế
 3. Đại học Luật và Quản lý Quốc tế
 4. Trường Cao học Văn Hóa Dongbang
 5. Đại học KH & CN Quốc gia Seoul
 6. Đại học Seonhak UP
 7. Viện Phát triển Hàn Quốc trường Cao học về CSQT
 8. Cao học quốc tế Điện lực Hàn Quốc về Năng Lượng Nguyên tử
 9. Cao học về Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Trung ương về Hàn Quốc
 10. Trường Cao học thần học Torch Trinity

Danh sách trường hạn chế cấp thị thực năm 2022

 • 18 trường hạn chế cấp thị thực năm 2022
18 trường hạn chế cấp thị thực năm 2022

18 trường hạn chế cấp thị thực năm 2022

 1. Đại học Gaya
 2. Đại học Gyeongju
 3. Học viện Công nghệ Daegu
 4. Đại học Dongyang Mirae
 5. Đại học Khoa học và công nghệ Quốc gia Pusan
 6. Đại học Sungwoon
 7. Đại học Suseong
 8. Đại học Suwon
 9. Đại học Full Gospel
 10. Đại học Nghệ thuật Yewon
 11. Đại học Yongin
 12. Đại học Wonkwang
 13. Đại học Khoa học và Công nghệ Chonnam
 14. Đại họcJeonju
 15. Cao đẳng Du lịch Jeju
 16. Đại học Jeju Halla
 17. Đại học Jungang Seungga
 18. Đại học Pyeongtaek
 • 19 trường hạn chế đào tạo ngôn ngữ cấp thị thực năm 2022
19 trường hạn chế đào tạo ngôn ngữ cấp thị thực năm 2022

19 trường hạn chế đào tạo ngôn ngữ cấp thị thực năm 2022

 1. Đại học Nambu
 2. Đại học Gimhae
 3. Học viện Công nghệ Doowon
 4. Đại học Daejin
 5. Đại học Công nghệ Doowon
 6. Đại học Mungyeong
 7. Đại học Sangmyung
 8. Đại học Suseong
 9. Đại học ngoại ngữ Yeungnam
 10. Đại học Khoa học và Công nghệ Yeungnam
 11. Đại học Woosuk
 12. Đại học Ulsan
 13. Đại học Widuk
 14. Đại học Chosun
 15. Đại học Jungwon
 16. Đại học Pyeongtaek
 17. Đại học Handong
 18. Đại học Hanshin
 19. Đại học Hyeopseong

Danh sách trường được chứng nhận là trường nằm trong danh sách các trường được cấp chứng chỉ IEQAS của Bộ Giáo Dục Hàn Quốc.

IEQAS được viết tắt International Education Quality Assurance System là hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế được Bộ Giáo Dục Khoa học & Kỹ thuật Hàn Quốc đánh giá hàng năm, áp dụng và xếp hạng trong các trường đại học có đủ kiện và khả năng thu hút sinh viên quốc tế.

Vì vậy, danh sách trường được chứng nhận và hạn chế thị thực ở trên đã được chứng nhận hợp lệ trong năm 2022. Các trường đại học đã được chứng nhận vẫn phải cung cấp dữ liệu đầy đủ mỗi năm. Tuy nhiên, nếu dữ liệu không chính xác hoặc không đạt yêu cầu thì chứng nhận có thể sẽ bị mất hiệu lực hoặc hủy bỏ.

Để tìm hiểu chi tiết hơn vui lòng liên hệ: 0906.008.055 để được hỗ trợ nhanh chóng!

(Nguồn từ: https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/college_info/certified_intro.do)

Đăng ký nhận quà